het-idee-voor-culemborg

Hét idee voor Culemborg

Heb jij hét idee voor Culemborg?

Ondernemersfonds Culemborg heeft een prachtige uitdaging voor jou. Bedenk een project waarmee je de inwoners en/of ondernemers van Culemborg een groot plezier doet. Een project dat wonen, werken en/of ondernemen in onze mooie stad nog makkelijker, leuker of veiliger maakt.

€ 20.000 voor de realisatie van het beste idee

Word jij de winnaar, dan mag je je idee gaan uitvoeren. Daarvoor is een budget van maar liefst € 20.000 beschikbaar. Bij de realisatie van je project ga je zoveel mogelijk Culemborgse ondernemers inschakelen.

Het bestuur heeft vanwege de huidige coronamaatregelen moeten besluiten dat de finale van de prijsvraag helaas wordt uitgesteld naar 9 februari. Het sentiment in deze tijd en de concessies die er gedaan zouden moeten worden aan de invulling van de avond hebben voor deze beslissing gezorgd. De deadline voor het inzenden wordt opgeschoven naar 15 januari. Het bekendmaken van de drie genomineerden zal op 2 februari plaatsvinden. 

 

Drie genomineerden

Uit de inzendingen worden drie kandidaten voor de hoofdprijs gekozen. Wie dat zijn, wordt bekendgemaakt op 2 februari 2021. Op 9 februari 2021 is de finale. Als genomineerde krijg je dan acht minuten om je idee te pitchen voor de onafhankelijke jury. Nog diezelfde avond wordt de winnaar gekozen.

Goed om te weten

•    Bedenk een pakkende naam voor je project.
•    Zorg voor een gespecificeerde begroting.
•    Stuur je idee uiterlijk 6 november 2020 naar info@ondernemersfondsculemborg.nl

Spelregels/algemene voorwaarden voor de prijsvraag Hét Idee voor Culemborg

Deze spelregels zijn van toepassing op de prijsvraag Hét Idee voor Culemborg, die wordt georganiseerd door stichting Ondernemersfonds Culemborg. Door deelname aan de betreffende prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande spelregels:
1.    Inwoners en/of ondernemers van de gemeente Culemborg moeten baat hebben bij het idee/project. 
2.    De winnaar ontvangt een bedrag van maximaal € 20.000 (inclusief btw) voor het realiseren van het ingediende project.
3.    Iedereen mag meedoen: jong, oud, ondernemer of niet! Alleen vrijwilligers van het Ondernemersfonds, zoals de bestuursleden en de leden van de adviesraden, zijn uitgesloten van deelname.
4.    Het idee voor een project dient via info@ondernemersfondsculemborg.nl te worden ingeleverd.
5.    Uiterste inleverdatum van het idee is 15 januari 2021.
6.    Het idee bevat in ieder geval:
       - de naam van de prijsvraagdeelnemer(s)
       - het adres van de prijsvraagdeelnemer(s)
       - het mailadres van de prijsvraagdeelnemer(s)
       - het telefoonnummer van de prijsvraagdeelnemer(s)
       - de naam van het project, bij voorkeur een pakkende naam
       - een uitgebreide omschrijving van het project
       - de projectplanning met beoogde start- en einddatum van uitvoering van het project
       - een omschrijving van de doelgroep die baat heeft bij het project
       - een gespecificeerde begroting met, indien van toepassing, offertes toegevoegd
7.    Verwacht wordt dat de deelnemer bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk gebruikmaakt van Culemborgse ondernemers. Het is een pre als de deelnemer in het voorstel aangeeft welke Culemborgse ondernemers het betreft. 
8.    Na de sluitingsdatum worden drie kandidaten gekozen, die genomineerd worden voor de hoofdprijs.
9.    Op 2 februari 2021 worden de drie genomineerden publiekelijk bekendgemaakt door middel van een persbericht naar nieuwsmedia, een bericht op de website en via Facebook. Alle deelnemers ontvangen persoonlijk een bericht via het opgegeven mailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
10.   Op 9 februari houden genomineerden een acht minuten durende pitch om de onafhankelijke jury te overtuigen van de kracht van hun project.  Na beraad van de jury zal diezelfde avond de winnaar bekend worden gemaakt. 
11.    De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De persoonsgegevens zullen in een gegevensbestand worden opgeslagen om communicatie over de prijsvraag/het project met de deelnemer mogelijk te maken. De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties. 
12.    De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de prijsuitreiking. In dat kader is het Ondernemersfonds  gerechtigd om bij deelname de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij deze prijsvraag.
13.    Het bestuur van het Ondernemersfonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag  noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. 
14.    Het bestuur van het Ondernemersfonds is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als het van mening is dat de deelnemers niet conform de spelregels van de prijsvraag handelen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
15.    Het bestuur van het Ondernemersfonds is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de spelregels van deze prijsvraag gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen. Het bestuur van het Ondernemersfonds kan met opgaaf van redenen de prijsvraag staken, wijzigen of aanpassen, zonder dat het bestuur daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag zal door het bestuur van Ondernemersfonds via de website publiekelijk bekend worden gemaakt en via de mail aan deelnemers worden gecommuniceerd. Hierover kan niet worden gereclameerd.

Spelregels die alleen van toepassing zijn op het winnende project:
Deze spelregels zijn van toepassing op de uitvoering van het idee/project.
1.    Bij het plaatsen van advertenties over dit project moet het logo van het Ondernemersfonds worden vermeld.
2.    Bij alle externe uitingen in media e.d. moet u melding maken van het feit dat het project mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds Culemborg.
3.    De uitbetaling vindt plaats aan de prijswinnaar, nadat (digitale) facturen zijn overlegd. 
4.    De facturen worden uiterlijk 3 weken na indiening uitbetaald. 
5.    De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs en/of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
6.    Het bestuur van het Ondernemersfonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het te organiseren project.
 

Back to top